gallery/attachments-builtin-Logo-black

micktax.nl           +31 (78) 6225786

Micktax.

Vervoer voor u.

Taxi tarieven t/m 4 personen auto.

Start tarief                    €  2,95

Km prijs                         € 2,17

Tijd Tarief per minuut € 0,36

Wacht tarief                  € 41,09

Taxi tarieven 5/8 personen bus.

Start tarief                    € 6,06

Km prijs                        € 2,76

Tijd tarief                      € 0,41

 Wacht tarief                € 41,09

Prijs afspraken van te voren mogelijk.

De prijzen zijn per auto en niet per passagier, zal daarom dus nooit meer zijn dan de  taximeter aangeeft (excl.tolwegen/veerboot).